СУРГАЛТЫН ХӨТӨЛБӨРИЙН ЗОРИЛГО, ЗОРИЛТ

Зорилго

Сурагч нь эх хэл, үндэсний соёл, өв уламжлалаа дээдэлдэг; өөртөө итгэлтэй, бусдыг ойлгож, хүндэтгэдэг; сурах арга барил, авьяас чадвараа нээн хөгжүүлдэг; эрүүл аж төрөх ёсыг эрхэмлэдэг иргэн болж төлөвшихөд оршино.

Зорилт

 • Эх хэл, үндэсний соёл, ёс суртахуун, заншил, уламжлалыг мэдэж хүндэтгэх, эх орноороо бахархах, хүрээлэн буй орчноо таних, хайрлан хамгаалах, хүн төрөлхтний хэл, соёлоос суралцах
 • Авьяас, сонирхол, ур чадвараа нээн илрүүлэх, хөгжүүлэх, оюуны үйл, үйлдлийг гүйцэтгэх арга барил эзэмшиж, сурах хүсэл эрмэлзэлтэй болох
 • Өдөр тутмын ахуй, амьдралдаа харилцааны болон ёс суртахууны хэм хэмжээг баримтлах, эрүүл аж төрөх зөв дадал, хэвшлийг эрхэмлэх

Сурагчийн эзэмших чадвар

Сургалтын хөтөлбөр нь сурагчийн танин мэдэхүй; хэл-нийгэм, харилцаа; бие бялдар, зан үйлийн хөгжлийг дэмжинэ. Үүнд:

 • Танин мэдэхүй: Сэтгэн бодох, мэдээлэл, технологитой ажиллах, Асуудал шийдвэрлэх
 • Хэл-нийгэм, харилцаа: Бие даан суралцах, Харилцах, Хамтран суралцах
 • Бие бялдар, зан үйл: Эрүүл ахуйн зөв дадал, хэвшилтэй болох; Үндэсний соёл, ёс суртахуун, уламжлалыг хүндэтгэх; Байгаль орчинтой зөв харилцах
image-1

Зорилго

Сурагч нь эх хэлээрээ зөв ярьж, бодол санаагаа ойлгомжтой илэрхийлэн, бүтээлчээр уншиж бичин, хэл соёлоороо бахархдаг болно.

 

image-1

УНШИХ ЧАДВАР
Copied
УНШИХ ЧАДВАР

 

 1. Үгийн утгыг тайлбарлахдаа сурах бичгийн тайлбар, тайлбар толь бичиг хэрэглэх чадвар
 2. Төрөл бүрийн эх уншаад, ерөнхийд нь ойлгосноо харуулах, чухал хэсгийг ялгаж, ойлгосноо илэрхийлэх чадвар 
 3. Уншсан эхийн баатрын зан чанар, үйл хөдлөлийн учир шалтгааныг жишээ татан тайлбарлах чадвар
 4. Цээжилсэн хэл зүгшрүүлэх үг, бэлгэ дэмбэрлийн үг, зугаа үгийг бусдын өмнө тод чанга дуугаар унших, шүлгийн утгыг мэдэрч, уран унших чадвар
 5. Зохиолын баатруудын хэлэх үгийг төсөөлөх, үйл явдлыг таамаглах чадвар
 6.  Талархал, мэндчилгээ, товч анкет, танилцуулга, заавар, талархсан захидал, төлөвлөгөө, номын тэмдэглэл, хаяг, шошго зэргийг уншиж, эхийн онцлогоос хамааран, агуулга, бүтцийг тайлбарлах чадвар

 

 1. Үгийн утгыг тайлбарлахдаа сурах бичгийн тайлбар, тайлбар толь бичиг хэрэглэх чадвар
 2. Төрөл бүрийн эх уншаад, ерөнхийд нь ойлгосноо харуулах, чухал хэсгийг ялгаж, ойлгосноо илэрхийлэх чадвар 
 3. Уншсан эхийн баатрын зан чанар, үйл хөдлөлийн учир шалтгааныг жишээ татан тайлбарлах чадвар
 4. Цээжилсэн хэл зүгшрүүлэх үг, бэлгэ дэмбэрлийн үг, зугаа үгийг бусдын өмнө тод чанга дуугаар унших, шүлгийн утгыг мэдэрч, уран унших чадвар
 5. Зохиолын баатруудын хэлэх үгийг төсөөлөх, үйл явдлыг таамаглах чадвар
 6.  Талархал, мэндчилгээ, товч анкет, танилцуулга, заавар, талархсан захидал, төлөвлөгөө, номын тэмдэглэл, хаяг, шошго зэргийг уншиж, эхийн онцлогоос хамааран, агуулга, бүтцийг тайлбарлах чадвар
image-1
 • Эхийн агуулгыг ойлгохдоо үгийн утгыг тайлбарлах чадвар 
 • Төрөл бүрийн эх уншаад, гол санааг ойлгосноо харуулж, утгыг харьцуулах чадвар
 • Уншсан эхийн бүтцийн хэсгүүдийн учир шалтгаан, утгын холбоо хамаарлыг тайлбарлах чадвар
 • Уншсан эхийн баатрын зан чанар, үзэл бодолд гарсан өөрчлөлтийг харьцуулах, дүгнэх чадвар
 • Уншсан эх дэх адилтгасан, хүншүүлсэн, хэтрүүлсэн дүрслэлийг тайлбарлах чадвар 
 • Зохиолчийн санааг мэдэрч, ярианы хурд, дууны өнгөө тохируулан уран уншиж, шүлгийн утгыг ойлгосноо харуулах чадвар
 • Уншсан эхээс үзэл бодол, баримт, бодит байдал, уран сэтгэмжийг ялгах чадвар
 • Зохиолын баатрын гадаад байдал, орчныг төсөөлөх, үйл явдлыг таамаглах чадвар
 • Урилга, уриалга, номын танилцуулга, үзэл бодлоо илэрхийлсэн захидал зэргийг уншиж, эхийн онцлогоос хамааран, агуулга, бүтцийг тайлбарлах чадвар
image-1

БИЧИХ ЧАДВАР
Copied
БИЧИХ ЧАДВАР
 • Авиа, үсгийг зөв холбон, үгийг үеэр зөв таслан, өгүүлбэрийг том үсгээр эхлэн, өгүүлбэр, эхийг бүтцийн дагуу хичээнгүй бичих чадвар
 • Зөв бичгийн дүрмийн алдаагүй зөв бичих чадвар
 •  Танилцуулга, талархал, мэндчилгээ, болсон явдал, үлгэр, номын танилцуулга, талархсан захидал, төлөвлөгөө зэргийг зохион бичих чадвар
 • Ертөнцийн гурав, богино шүлгийн хэлбэрийг дуурайж бичих чадвар

 • Авиа, үсгийг зөв холбон, үгийг үеэр зөв таслан, өгүүлбэрийг том үсгээр эхлэн, өгүүлбэр, эхийг бүтцийн дагуу хичээнгүй бичих чадвар
 • Зөв бичгийн дүрмийн алдаагүй зөв бичих чадвар
 •  Танилцуулга, талархал, мэндчилгээ, болсон явдал, үлгэр, номын танилцуулга, талархсан захидал, төлөвлөгөө зэргийг зохион бичих чадвар
 • Ертөнцийн гурав, богино шүлгийн хэлбэрийг дуурайж бичих чадвар
image-1
 • Авиа, үсгийг зөв холбон, үгийг үеэр зөв таслан, өгүүлбэрийг том үсгээр эхлэн, эхийг догол мөрөөр зааглан, утгын уялдаа холбоотой, дэгийн дагуу хичээнгүй бичих чадвар
 • Зөв бичгийн дүрмийн алдаагүй зөв бичих чадвар
 •  Урилга, уриалга, сонины мэдээ, өдрийн тэмдэглэл, үзэл бодлоо илэрхийлсэн захидал, оньсого, үлгэр, өгүүллэг, баатруудын харилцан яриа зохион бичих чадвар
 • Уншсан зохиолын хүрээнд мэдрэмж, сэтгэгдлээ илэрхийлж бичих, үйл явдлыг товчилж бичих чадвар
image-1

ЯРИХ ЧАДВАР
Copied
ЯРИХ ЧАДВАР
 • Ярилцах, хэлэлцэх үедээ санаа бодлоо тод, чанга, өөртөө итгэлтэй, ойлгомжтой, тодорхой ярих чадвар
 •  Үлгэр, хүүхэлдэйн киноны баатрын үг хэл, үйл хөдлөлийг дуурайж дүрд тоглох чадвар

 • Ярилцах, хэлэлцэх үедээ санаа бодлоо тод, чанга, өөртөө итгэлтэй, ойлгомжтой, тодорхой ярих чадвар
 •  Үлгэр, хүүхэлдэйн киноны баатрын үг хэл, үйл хөдлөлийг дуурайж дүрд тоглох чадвар
image-1
 • Ярилцах, хэлэлцэх, илтгэх үедээ баримт хэрэглэн цэгцтэй, товч тодорхой, оновчтой илэрхийлэх чадвар
 • Бусдын санаа бодлыг дүгнэн ярих чадвар
 • Үгийн сонголт, дууны өнгөө тохируулан баатрын хэл яриа, үйл хөдлөл, үзэл бодлыг илэрхийлж жүжиглэн, зохиолын утгыг ойлгосноо харуулах

СОНСОХ ЧАДВАР
Copied
СОНСОХ ЧАДВАР
 • Анхааралтай сонсох чадвар
 • Идэвхтэй сонсох чадвар

 • Анхааралтай сонсох чадвар
 • Идэвхтэй сонсох чадвар
 • Хүлээцтэй сонсох чадвар
 • Зөв сонссон гэдгээ илэрхийлэх чадвар
image-1

ХЭЛ ЗҮЙ, ҮГИЙН САН
Copied
ХЭЛ ЗҮЙ, ҮГИЙН САН
 1. Эх өгүүлбэрээс хэн?, юу?, яав?, яаж?, яагаад?, ямар учраас? гэсэн асуултад хариулагдах үгсийг олох, хэрэглэх
 2. Уншсан эхээс анхааруулах өгүүлбэрийг ялган таних, бичихдээ анхаарлын тэмдэг, таслал, цэгийг оновчтой хэрэглэх
 3. Ойролцоо утга, эсрэг утгатай үгийг найруулгад оновчтой хэрэглэн өгүүлбэр, эх зохиох
 4. Хэлц үгийн тайлбарыг уншиж ойлгох, өгүүлбэр зохиохдоо хэрэглэх

 1. Эх өгүүлбэрээс хэн?, юу?, яав?, яаж?, яагаад?, ямар учраас? гэсэн асуултад хариулагдах үгсийг олох, хэрэглэх
 2. Уншсан эхээс анхааруулах өгүүлбэрийг ялган таних, бичихдээ анхаарлын тэмдэг, таслал, цэгийг оновчтой хэрэглэх
 3. Ойролцоо утга, эсрэг утгатай үгийг найруулгад оновчтой хэрэглэн өгүүлбэр, эх зохиох
 4. Хэлц үгийн тайлбарыг уншиж ойлгох, өгүүлбэр зохиохдоо хэрэглэх
image-1
 1. Хашилт, хаалт, цэг тэмдгийг зөв хэрэглэн, өгүүлбэр, эх зохиох
 2. Баталсан, дэмжсэн өнгө аясыг илтгэсэн үг, өгүүлбэрийг оновчтой хэрэглэн, өгүүлбэр, эх зохиох
 3. Ойролцоо утга, эсрэг утгатай үгийг найруулгад оновчтой хэрэглэн өгүүлбэр, эх зохиох
 4.  Хэлц үгийг эх зохиохдоо хэрэглэх

МАТЕМАТИК
Copied
МАТЕМАТИК

Зорилго

Сурагч нь математикийн суурь мэдлэг, хэл сэтгэлгээнд суралцаж, асуудлыг тооцоолон шийдвэрлэх чадвартай, математикт суралцах хүсэл эрмэлзэлтэй, байгаль орчинд ээлтэй хэрэглээг эрхэмлэх хандлагатай болсон байна.

Зорилт

 • Сурагч математикийн нэр томьёо, дүрэм, чанар, хамаарал, зүй тогтлын талаар суурь мэдлэг, ойлголттой болох
 • Математик хэлд суралцан асуудлыг загварчлах, түүнийг шийдвэрлэх төлөвлөгөө боловсруулах, төлөвлөгөөг гүйцэтгэх, шийдийг шалгах, юмсыг шинж чанараар нь ангилах, задлан шинжилж, нэгтгэн дүгнэх, үнэлэх, өөртөө итгэлтэйгээр санаа бодлоо илэрхийлэх, бие даан болон бусадтай хамтран ажиллах чадвар эзэмших
 • Математикт идэвх оролцоотой суралцах, зорилго, шалгуурт хүрсэн эсэхээ үнэлэх, гүйцэтгэж буй үйлдэлдээ нягт нямбай хандах, хүрээлэн буй орчин, нийгэм соёлын ялгаатай байдлыг ойлгон хүндэтгэх, өдөр тутмын хэрэглээнд хэмнэлттэй, байгаль орчинд ээлтэй хандах

Зорилго

Сурагч нь математикийн суурь мэдлэг, хэл сэтгэлгээнд суралцаж, асуудлыг тооцоолон шийдвэрлэх чадвартай, математикт суралцах хүсэл эрмэлзэлтэй, байгаль орчинд ээлтэй хэрэглээг эрхэмлэх хандлагатай болсон байна.

Зорилт

 • Сурагч математикийн нэр томьёо, дүрэм, чанар, хамаарал, зүй тогтлын талаар суурь мэдлэг, ойлголттой болох
 • Математик хэлд суралцан асуудлыг загварчлах, түүнийг шийдвэрлэх төлөвлөгөө боловсруулах, төлөвлөгөөг гүйцэтгэх, шийдийг шалгах, юмсыг шинж чанараар нь ангилах, задлан шинжилж, нэгтгэн дүгнэх, үнэлэх, өөртөө итгэлтэйгээр санаа бодлоо илэрхийлэх, бие даан болон бусадтай хамтран ажиллах чадвар эзэмших
 • Математикт идэвх оролцоотой суралцах, зорилго, шалгуурт хүрсэн эсэхээ үнэлэх, гүйцэтгэж буй үйлдэлдээ нягт нямбай хандах, хүрээлэн буй орчин, нийгэм соёлын ялгаатай байдлыг ойлгон хүндэтгэх, өдөр тутмын хэрэглээнд хэмнэлттэй, байгаль орчинд ээлтэй хандах
image-1

Copied

Асуудал шийдвэрлэх арга барил

 • Асуудлыг ойлгон, түүнийг шийдэх боломжтой эсэхийг тодорхойлох 
 • Асуудлыг тохирох товч бичиглэл, зураглал, хүснэгт, хялбар графикаар оновчтой илэрхийлэх 
 • Асуудалд холбогдох элементүүдийг ялган таних, тэдгээрийн холбоо хамаарал, ерөнхий хууль зүй тогтлыг олж харах

Асуудал шийдвэрлэх арга барил

 • Асуудлыг ойлгон, түүнийг шийдэх боломжтой эсэхийг тодорхойлох 
 • Асуудлыг тохирох товч бичиглэл, зураглал, хүснэгт, хялбар графикаар оновчтой илэрхийлэх 
 • Асуудалд холбогдох элементүүдийг ялган таних, тэдгээрийн холбоо хамаарал, ерөнхий хууль зүй тогтлыг олж харах
image-1

Copied

Асуудлыг шийдвэрлэх төлөвлөгөө боловсруулах

 • Асуудлыг шийдвэрлэх хэд хэдэн арга замыг эрэлхийлж, оновчтойг сонгох
 • Асуудлыг шийдэх төлөвлөгөө боловсруулах (шийдэлд хүрэх зорилтууд, шийдэх асуултуудын дараалал байдлаар илэрхийлэх)
 • Мэдээлэлтэй ажиллах үйлийн үе шат, алхмыг тодорхойлох

Асуудлыг шийдвэрлэх төлөвлөгөө боловсруулах

 • Асуудлыг шийдвэрлэх хэд хэдэн арга замыг эрэлхийлж, оновчтойг сонгох
 • Асуудлыг шийдэх төлөвлөгөө боловсруулах (шийдэлд хүрэх зорилтууд, шийдэх асуултуудын дараалал байдлаар илэрхийлэх)
 • Мэдээлэлтэй ажиллах үйлийн үе шат, алхмыг тодорхойлох
image-1

Copied

Төлөвлөгөөг гүйцэтгэх

 • Үйлдлийг дарааллаар нь гүйцэтгэх буюу асуултад дэс дараатай хандах
 • Холбоо хамаарлыг илэрхийлэх хууль, дүрмийн мөн чанарыг ойлгон хэрэглэх
 • Хийж буй үйлдэл, тооцооллоо алдаагүй, зөв бичиж тэмдэглэх
 • Боломжуудыг тооцох, тухайн тохиолдлыг шалгах
 • Диаграмм, график, бүдүүвчийг ойлгомжтой, өгсөн нарийвчлалаар дүрслэх, тайлбарлах
 • Нэг эсвэл хэд хэдэн зөв шийдлийг олох

Төлөвлөгөөг гүйцэтгэх

 • Үйлдлийг дарааллаар нь гүйцэтгэх буюу асуултад дэс дараатай хандах
 • Холбоо хамаарлыг илэрхийлэх хууль, дүрмийн мөн чанарыг ойлгон хэрэглэх
 • Хийж буй үйлдэл, тооцооллоо алдаагүй, зөв бичиж тэмдэглэх
 • Боломжуудыг тооцох, тухайн тохиолдлыг шалгах
 • Диаграмм, график, бүдүүвчийг ойлгомжтой, өгсөн нарийвчлалаар дүрслэх, тайлбарлах
 • Нэг эсвэл хэд хэдэн зөв шийдлийг олох
image-1

Copied

Шийдийг шалгах, үнэлэх, тайлбарлах

 • Асуудлын шийдэл хэр оновчтой, бүрэн зөв эсэхийг нягтлан шинжлэх, шалгах
 • Үйлдэл бүрийн учир шалтгааныг тайлбарлах, дүгнэлт гаргах
 • Дүгнэлтийг бусадтай хэлэлцэн үнэлж сайжруулах, шаардлагатай тохиолдолд төлөвлөгөөндөө өөрчлөлт оруулан зохицуулах
 • Шийдэгдсэн асуудалд үндэслэн асуудлыг өргөтгөх, нарийвчлах эсвэл өөр асуудлыг дэвшүүлэх (өөр хэд хэдэн бодлого зохиох)

Шийдийг шалгах, үнэлэх, тайлбарлах

 • Асуудлын шийдэл хэр оновчтой, бүрэн зөв эсэхийг нягтлан шинжлэх, шалгах
 • Үйлдэл бүрийн учир шалтгааныг тайлбарлах, дүгнэлт гаргах
 • Дүгнэлтийг бусадтай хэлэлцэн үнэлж сайжруулах, шаардлагатай тохиолдолд төлөвлөгөөндөө өөрчлөлт оруулан зохицуулах
 • Шийдэгдсэн асуудалд үндэслэн асуудлыг өргөтгөх, нарийвчлах эсвэл өөр асуудлыг дэвшүүлэх (өөр хэд хэдэн бодлого зохиох)
image-1

ХҮН БА ОРЧИН
Copied
ХҮН БА ОРЧИН

Зорилго

Сурагч нь хүрээлэн буй орчноо танин мэдэх явцад өөрийгөө нээх, сурах арга барил эзэмших, эрүүл зөв аж төрөх дадал, зан үйлд суралцана.

Зорилт

Хүрээлэн буй орчны юмс үзэгдэл, баримтын мэдлэг, нийгэм, хүмүүс хоорондын харилцаа, аюулгүй ажиллагааны ойлголттой болох

Орчин тойрноо сонирхон судлах замаар баримт нотолгоо цуглуулж, ажиглалт, хэмжилт, тооцоолол хийн, гарсан үр дүнг танилцуулах чадвар эзэмших

Сургууль, нийгмийн амьдралд дасан зохицож, хэм хэмжээг эрхэмлэдэг, үндэсний соёл, өв уламжлалаа дээдэлдэг, хүрээлэн буй орчноо хайрлан хамгаалахад өөрийн хувь нэмрээ оруулах хүсэл тэмүүлэлтэй болох

Зорилго

Сурагч нь хүрээлэн буй орчноо танин мэдэх явцад өөрийгөө нээх, сурах арга барил эзэмших, эрүүл зөв аж төрөх дадал, зан үйлд суралцана.

Зорилт

Хүрээлэн буй орчны юмс үзэгдэл, баримтын мэдлэг, нийгэм, хүмүүс хоорондын харилцаа, аюулгүй ажиллагааны ойлголттой болох

Орчин тойрноо сонирхон судлах замаар баримт нотолгоо цуглуулж, ажиглалт, хэмжилт, тооцоолол хийн, гарсан үр дүнг танилцуулах чадвар эзэмших

Сургууль, нийгмийн амьдралд дасан зохицож, хэм хэмжээг эрхэмлэдэг, үндэсний соёл, өв уламжлалаа дээдэлдэг, хүрээлэн буй орчноо хайрлан хамгаалахад өөрийн хувь нэмрээ оруулах хүсэл тэмүүлэлтэй болох

image-1

Copied

Сонирхон судлах чадвар

 • 1 дүгээр анги 

   Хүрээлэн буй орчноо ажиглах; Сонирхсон зүйлийн талаар асуулт асуух; Юу болохыг баримжаалах; Асуултад хариулт авч мэдээлэл цуглуулах; Хичээлийн   хэрэглэлээ бэлтгэх, сонгох; Хичээлийн хэрэглэлийг зориулалтын дагуу хэрэглэх, зааварчилгааг сахих; Болсон зүйлийг таамаглалтай харьцуулах; Шинэ санааг дүрс, зургаар илэрхийлэх; Шинэ санааг тайлбарлах, харилцах

 • 2 дугаар анги 

   Ажиглалт хийнгээ баримт нотолгоо цуглуулах; Асуулт асуух явцдаа шинэ санаа олох; Яагаад гэдгийг таамаглах, юу хийхээ бодох; Багшийн болон

   бусдын  дэмжлэгтэйгээр шинэ мэдээлэл цуглуулах; Хаана, юуг, хэзээ хэрэглэх, зөв сонгохоо төлөвлөх; Энгийн багаж хэрэгсэлийг ашиглан хэмжилт хийх, 

   аюулаас зайлсхийх; Болсон зүйл, таамаглалын хамаарлыг тодорхойлох; Үр дүнг зураг, бичвэр, хэлбэрээр илэрхийлэх, хүснэгтэн мэдээллийг унших; Таамаглал, гарсан үр дүн болон яагаад ийм зүйл болсныг тайлбарлах

 • 3 дугаар анги

   Ажиглалтын явцад цуглуулсан баримт нотолгоо ялгаатай болохыг илрүүлэх; Асуулт асууж эргэлзээтэй зүйлсийг тодруулахыг хичээх; Багшийн болон бусдын

   дэмжлэгтэйгээр таамаглалаа шалгах талаар төсөөлөх; Багшийн болон бусдын дэмжлэгтэйгээр харилцан хамаарал ба ялгаатай мэдээллийг цуглуулах;

   Ажиглалт, туршилтад хэрэглэх багаж хэрэгслийг сонгох, юуг хэмжихээ шийдвэрлэх; Энгийн багаж хэрэгсэл ашиглан хэмжих, турших, аюулгүй ажиллагааны дүрэм баримтлах

 

 

Сонирхон судлах чадвар

 • 1 дүгээр анги 

   Хүрээлэн буй орчноо ажиглах; Сонирхсон зүйлийн талаар асуулт асуух; Юу болохыг баримжаалах; Асуултад хариулт авч мэдээлэл цуглуулах; Хичээлийн   хэрэглэлээ бэлтгэх, сонгох; Хичээлийн хэрэглэлийг зориулалтын дагуу хэрэглэх, зааварчилгааг сахих; Болсон зүйлийг таамаглалтай харьцуулах; Шинэ санааг дүрс, зургаар илэрхийлэх; Шинэ санааг тайлбарлах, харилцах

 • 2 дугаар анги 

   Ажиглалт хийнгээ баримт нотолгоо цуглуулах; Асуулт асуух явцдаа шинэ санаа олох; Яагаад гэдгийг таамаглах, юу хийхээ бодох; Багшийн болон

   бусдын  дэмжлэгтэйгээр шинэ мэдээлэл цуглуулах; Хаана, юуг, хэзээ хэрэглэх, зөв сонгохоо төлөвлөх; Энгийн багаж хэрэгсэлийг ашиглан хэмжилт хийх, 

   аюулаас зайлсхийх; Болсон зүйл, таамаглалын хамаарлыг тодорхойлох; Үр дүнг зураг, бичвэр, хэлбэрээр илэрхийлэх, хүснэгтэн мэдээллийг унших; Таамаглал, гарсан үр дүн болон яагаад ийм зүйл болсныг тайлбарлах

 • 3 дугаар анги

   Ажиглалтын явцад цуглуулсан баримт нотолгоо ялгаатай болохыг илрүүлэх; Асуулт асууж эргэлзээтэй зүйлсийг тодруулахыг хичээх; Багшийн болон бусдын

   дэмжлэгтэйгээр таамаглалаа шалгах талаар төсөөлөх; Багшийн болон бусдын дэмжлэгтэйгээр харилцан хамаарал ба ялгаатай мэдээллийг цуглуулах;

   Ажиглалт, туршилтад хэрэглэх багаж хэрэгслийг сонгох, юуг хэмжихээ шийдвэрлэх; Энгийн багаж хэрэгсэл ашиглан хэмжих, турших, аюулгүй ажиллагааны дүрэм баримтлах

 

 

Copied

Хэм хэмжээ, дэглэм сахих чадвар

1 дүгээр анги

  Хэм хэмжээг зохицуулсан дохио тэмдгийг ялган таних; Сургуулийн орчинд дасан зохицох, анги, хичээлийн дэг мөрдөх; Өдрийн дэглэм сахих; Аюулгүй, цэвэр орчин бүрдүүлэх санаа гаргах

2 дугаар анги

  Хэм хэмжээг зохицуулсан дохио тэмдгийг ялган таних, ухаарч ойлгох; Сургуулийн орчинд баримтлах дэгийг сахих, мөрдөх, хэвшил болгох, тэвчээртэй, хүлээцтэй, хандах; Аюулгүй байдлаа хангах; Аюулгүй, цэвэр орчин бүрдүүлэхэд оролцох

3 дугаар анги 

  Хэм хэмжээг зохицуулсан дохио тэмдгийг ялган таних, гарах үр дагаврыг төсөөлөх; Дүрэм журмыг хэрхэн мөрдөж байгааг үнэлэх, жижиг /2-4 гишүүнтэй/ бүлгээр ажиллах; Биеийн өсөлтөд нөлөөлөх хүчин зүйлийг тайлбарлах; Орчин тойрны аюулгүй байдлыг үнэлэх, дүгнэх

Хэм хэмжээ, дэглэм сахих чадвар

1 дүгээр анги

  Хэм хэмжээг зохицуулсан дохио тэмдгийг ялган таних; Сургуулийн орчинд дасан зохицох, анги, хичээлийн дэг мөрдөх; Өдрийн дэглэм сахих; Аюулгүй, цэвэр орчин бүрдүүлэх санаа гаргах

2 дугаар анги

  Хэм хэмжээг зохицуулсан дохио тэмдгийг ялган таних, ухаарч ойлгох; Сургуулийн орчинд баримтлах дэгийг сахих, мөрдөх, хэвшил болгох, тэвчээртэй, хүлээцтэй, хандах; Аюулгүй байдлаа хангах; Аюулгүй, цэвэр орчин бүрдүүлэхэд оролцох

3 дугаар анги 

  Хэм хэмжээг зохицуулсан дохио тэмдгийг ялган таних, гарах үр дагаврыг төсөөлөх; Дүрэм журмыг хэрхэн мөрдөж байгааг үнэлэх, жижиг /2-4 гишүүнтэй/ бүлгээр ажиллах; Биеийн өсөлтөд нөлөөлөх хүчин зүйлийг тайлбарлах; Орчин тойрны аюулгүй байдлыг үнэлэх, дүгнэх

Copied

Харилцах, үнэт зүйлийг эрхэмлэх чадвар

1 дүгээр анги

Санал бодлоо илэрхийлэх, тайлбарлах; Байгаль, хүрээлэн буй орчинд эерэг хандах; Үнэт зүйлийг танин мэдэх; Хувийн; Гэр бүлийн; Найз нөхдийн

2 дугаар анги

 • Бусдыг сонсох, хүндлэх, бусдад туслах
 •  Амьтан, ургамлыг хайрлах, хамгаалах
 • Үнэт зүйлийг ялгах
 •  Хувийн
 • Гэр бүлийн
 • Найз нөхдийн

3 дугаар анги 

 1. Бусадтай хамтран ажиллах
 2.  Хүрээлэн буй орчноо хамгаалах, үйл ажиллагаанд оролцох
 3.  Үнэт зүйлийг бахархах
 4. Хувийн
 5. Гэр бүлийн
 6. Найз нөхдийн

Харилцах, үнэт зүйлийг эрхэмлэх чадвар

1 дүгээр анги

Санал бодлоо илэрхийлэх, тайлбарлах; Байгаль, хүрээлэн буй орчинд эерэг хандах; Үнэт зүйлийг танин мэдэх; Хувийн; Гэр бүлийн; Найз нөхдийн

2 дугаар анги

 • Бусдыг сонсох, хүндлэх, бусдад туслах
 •  Амьтан, ургамлыг хайрлах, хамгаалах
 • Үнэт зүйлийг ялгах
 •  Хувийн
 • Гэр бүлийн
 • Найз нөхдийн

3 дугаар анги 

 1. Бусадтай хамтран ажиллах
 2.  Хүрээлэн буй орчноо хамгаалах, үйл ажиллагаанд оролцох
 3.  Үнэт зүйлийг бахархах
 4. Хувийн
 5. Гэр бүлийн
 6. Найз нөхдийн
image-1

ХҮН БА БАЙГАЛЬ
Copied
ХҮН БА БАЙГАЛЬ

Зорилго

Сурагч нь байгалийн юмс, үзэгдлийг шинжлэн судалж, танин мэдэх хүсэл сонирхолтой болсноор байгалиа хайрлан хамгаалдаг болно.

Зорилт

Амьдрал, гараг, дэлхий, байгалийн юмс, үзэгдлийн мөн чанарыг ялган таних, тэдгээрийн хувирлын шалтгааныг тодорхойлох

Байгалийн юмс, үзэгдлийг таамаглах, төлөвлөх, төлөвлөсний дагуу аюулгүй ажиллагааны дүрэм баримтлан гүйцэтгэх, үр дүнг илэрхийлэх, өөрийн үйл ажиллагааг үнэлэх

Ургамал, амьтан, хүрээлэн буй орчныг хайрлах хүсэл эрмэлзэлтэй, байгалиа хамгаалахыг хичээж, өөртөө шүүмжлэлтэй ханддаг болох.

Зорилго

Сурагч нь байгалийн юмс, үзэгдлийг шинжлэн судалж, танин мэдэх хүсэл сонирхолтой болсноор байгалиа хайрлан хамгаалдаг болно.

Зорилт

Амьдрал, гараг, дэлхий, байгалийн юмс, үзэгдлийн мөн чанарыг ялган таних, тэдгээрийн хувирлын шалтгааныг тодорхойлох

Байгалийн юмс, үзэгдлийг таамаглах, төлөвлөх, төлөвлөсний дагуу аюулгүй ажиллагааны дүрэм баримтлан гүйцэтгэх, үр дүнг илэрхийлэх, өөрийн үйл ажиллагааг үнэлэх

Ургамал, амьтан, хүрээлэн буй орчныг хайрлах хүсэл эрмэлзэлтэй, байгалиа хамгаалахыг хичээж, өөртөө шүүмжлэлтэй ханддаг болох.

image-1

Copied

Асуудал, таамаглал дэвшүүлэх чадвар

4 дүгээр анги

Юу?, Хэзээ?, Хэрхэн?, Яаж өөрчлөгдсөн бэ? зэрэг асуулт асуух; Асуулт асуухдаа бүлгийн хүрээнд эзэмших зарим үг хэллэг, нэр томьёог ашиглах; Өөрийн туршлагад үндэслэн таамаглал дэвшүүлэх

5 дугаар анги 

 • Яагаад ингэж өөрчлөгдсөн бэ?, Ингэвэл яах вэ? зэрэг асуулт асуух
 • Асуулт асуухдаа зарим мэдээлэл, баримт нотолгоог жишээ болгон ашиглах
 • Өдөр тутмын амьдралд тохиолдох үзэгдэлд баримжаалан таамаглал дэвшүүлэх

Асуудал, таамаглал дэвшүүлэх чадвар

4 дүгээр анги

Юу?, Хэзээ?, Хэрхэн?, Яаж өөрчлөгдсөн бэ? зэрэг асуулт асуух; Асуулт асуухдаа бүлгийн хүрээнд эзэмших зарим үг хэллэг, нэр томьёог ашиглах; Өөрийн туршлагад үндэслэн таамаглал дэвшүүлэх

5 дугаар анги 

 • Яагаад ингэж өөрчлөгдсөн бэ?, Ингэвэл яах вэ? зэрэг асуулт асуух
 • Асуулт асуухдаа зарим мэдээлэл, баримт нотолгоог жишээ болгон ашиглах
 • Өдөр тутмын амьдралд тохиолдох үзэгдэлд баримжаалан таамаглал дэвшүүлэх
image-1

Copied

Сорил, туршилт, шинжлэн судлах ажлыг төлөвлөх чадвар

4 дүгээр анги

Юуг?, хэрхэн?, яаж ажиглах, турших талаар харилцан ярилцах, багийн шийдвэр гаргах; Ажиглалт, туршилтын алхмуудыг багшийн болон бусдын дэмжлэгтэйгээр төлөвлөх; Ажиглалт, туршилтад хэрэглэх багаж хэрэгслийг орлуулан хэрэглэх материалыг хамтран бэлтгэх; Багаж, хэрэгслийг хэрхэн зөв хэрэглэх талаар зааврыг уншиж, ойлгосноо бусдад тайлбарлах; Ажиглалт, туршилтын явц, үр дүнг тэмдэглэх хүснэгт, ажлын хуудас зэргийг багшийн тусламжтай боловсруулах

5 дугаар анги 

Юуг?, хэрхэн?, яаж ажиглах, турших талаар эргэцүүлэн бодох, бие даан шийдвэр гаргах, хэлэлцэх; Ажиглалт, туршилтын алхмуудыг бие даан төлөвлөх; Ажиглалт, туршилтын багаж хэрэгслээс зөв сонголт хийх; Багаж, хэрэгслийг зааврын дагуу аюулгүй, хэрхэн зөв хэрэглэхээ төлөвлөх;Ажиглалт, туршилтын явц, үр дүнг тэмдэглэх хүснэгт, ажлын хуудас болон шаардлагатай бусад материалыг хамтран боловсруулах

 

 

Сорил, туршилт, шинжлэн судлах ажлыг төлөвлөх чадвар

4 дүгээр анги

Юуг?, хэрхэн?, яаж ажиглах, турших талаар харилцан ярилцах, багийн шийдвэр гаргах; Ажиглалт, туршилтын алхмуудыг багшийн болон бусдын дэмжлэгтэйгээр төлөвлөх; Ажиглалт, туршилтад хэрэглэх багаж хэрэгслийг орлуулан хэрэглэх материалыг хамтран бэлтгэх; Багаж, хэрэгслийг хэрхэн зөв хэрэглэх талаар зааврыг уншиж, ойлгосноо бусдад тайлбарлах; Ажиглалт, туршилтын явц, үр дүнг тэмдэглэх хүснэгт, ажлын хуудас зэргийг багшийн тусламжтай боловсруулах

5 дугаар анги 

Юуг?, хэрхэн?, яаж ажиглах, турших талаар эргэцүүлэн бодох, бие даан шийдвэр гаргах, хэлэлцэх; Ажиглалт, туршилтын алхмуудыг бие даан төлөвлөх; Ажиглалт, туршилтын багаж хэрэгслээс зөв сонголт хийх; Багаж, хэрэгслийг зааврын дагуу аюулгүй, хэрхэн зөв хэрэглэхээ төлөвлөх;Ажиглалт, туршилтын явц, үр дүнг тэмдэглэх хүснэгт, ажлын хуудас болон шаардлагатай бусад материалыг хамтран боловсруулах

 

 

image-1

Copied

Баримт нотолгоо гаргах, илэрхийлэх чадвар

4 дүгээр анги

 1. Ажиглалт, туршилтыг төлөвлөгөөний дагуу гүйцэтгэх
 2. Багаж хэрэгслийг зааврын дагуу зөв хэрэглэх
 3. Үр дүнг тэмдэглэх, хэмжих үйлийг зааврын дагуу хамтран гүйцэтгэх
 4. Аюулгүй ажиллагааны дүрмийг баримтлах

5 дугаар анги

 1. Ажиглалт, туршилтын явцад үр дүнг тэмдэглэх, хэмжих, нягтлах үйлийг тогтмол гүйцэтгэх
 2. Багаж хэрэгслийг зөвлөмж, удирдамж, техникийн дагуу хэрэглэх явцдаа гаргасан алдаагаа олж харах, засах
 3. Үр дүнг тэмдэглэх, хэмжих, нягтлах үйлийн зааврыг бие даан гүйцэтгэх
 4. Аюулгүй ажиллах дүрмийг баримталж, бусдадаа сануулах, зөвлөх

Баримт нотолгоо гаргах, илэрхийлэх чадвар

4 дүгээр анги

 1. Ажиглалт, туршилтыг төлөвлөгөөний дагуу гүйцэтгэх
 2. Багаж хэрэгслийг зааврын дагуу зөв хэрэглэх
 3. Үр дүнг тэмдэглэх, хэмжих үйлийг зааврын дагуу хамтран гүйцэтгэх
 4. Аюулгүй ажиллагааны дүрмийг баримтлах

5 дугаар анги

 1. Ажиглалт, туршилтын явцад үр дүнг тэмдэглэх, хэмжих, нягтлах үйлийг тогтмол гүйцэтгэх
 2. Багаж хэрэгслийг зөвлөмж, удирдамж, техникийн дагуу хэрэглэх явцдаа гаргасан алдаагаа олж харах, засах
 3. Үр дүнг тэмдэглэх, хэмжих, нягтлах үйлийн зааврыг бие даан гүйцэтгэх
 4. Аюулгүй ажиллах дүрмийг баримталж, бусдадаа сануулах, зөвлөх
image-1

Copied

Баримт нотолгоо ба үр дүнг нягтлах, тайлбарлах чадвар

4 дүгээр анги

 • Цуглуулсан мэдээлэл, баримт нотолгоог нэгтгэх, хангалттай эсэхийг хэлэлцэх
 • Ажиглалт, туршилтын явц, үр дүнг бичвэр, хүснэгт, диаграммаар илэрхийлэх
 • Ажиглалт, туршилтын үр дүнг тайлбарлах, юмс, үзэгдлийг тодорхойлох
 • Өөрсдийн хийсэн ажил, түүний үр дүнгийн талаар хэлэлцэх
 • Ажиглалт, туршилт хийсэн аргаа сайжруулах талаар санал гаргах

5 дугаар анги

 • Цуглуулсан мэдээлэл, баримт нотолгоо нь хангалттай эсэхийг үнэлэх
 • Ажиглалт, туршилтын явц, үр дүнг илэрхийлэх тохиромжтой аргыг сонгон хэрэглэх
 • Ажиглалт туршилтын үр дүнд үндэслэн таамаглалаа батлах, эсвэл няцаах, юмс, үзэгдлийг тодорхойлохдоо байгалийн ухааны зарим үг хэллэг, нэр томьёо ашиглах
 •  Өөрсдийн хийсэн ажил, түүний үр дүнг үнэлэх
 • Ажиглалт, туршилтын аргаа сайжруулах талаар санал гаргах, шалтгааныг тайлбарлах

Баримт нотолгоо ба үр дүнг нягтлах, тайлбарлах чадвар

4 дүгээр анги

 • Цуглуулсан мэдээлэл, баримт нотолгоог нэгтгэх, хангалттай эсэхийг хэлэлцэх
 • Ажиглалт, туршилтын явц, үр дүнг бичвэр, хүснэгт, диаграммаар илэрхийлэх
 • Ажиглалт, туршилтын үр дүнг тайлбарлах, юмс, үзэгдлийг тодорхойлох
 • Өөрсдийн хийсэн ажил, түүний үр дүнгийн талаар хэлэлцэх
 • Ажиглалт, туршилт хийсэн аргаа сайжруулах талаар санал гаргах

5 дугаар анги

 • Цуглуулсан мэдээлэл, баримт нотолгоо нь хангалттай эсэхийг үнэлэх
 • Ажиглалт, туршилтын явц, үр дүнг илэрхийлэх тохиромжтой аргыг сонгон хэрэглэх
 • Ажиглалт туршилтын үр дүнд үндэслэн таамаглалаа батлах, эсвэл няцаах, юмс, үзэгдлийг тодорхойлохдоо байгалийн ухааны зарим үг хэллэг, нэр томьёо ашиглах
 •  Өөрсдийн хийсэн ажил, түүний үр дүнг үнэлэх
 • Ажиглалт, туршилтын аргаа сайжруулах талаар санал гаргах, шалтгааныг тайлбарлах
image-1

ХҮН БА НИЙГЭМ
Copied
ХҮН БА НИЙГЭМ

Зорилго

Сурагч нь байгалийн юмс, үзэгдлийг шинжлэн судалж, танин мэдэх хүсэл сонирхолтой болсноор байгалиа хайрлан хамгаалдаг болно.

Зорилт

Амьдрал, гараг, дэлхий, байгалийн юмс, үзэгдлийн мөн чанарыг ялган таних, тэдгээрийн хувирлын шалтгааныг тодорхойлох

Байгалийн юмс, үзэгдлийг таамаглах, төлөвлөх, төлөвлөсний дагуу аюулгүй ажиллагааны дүрэм баримтлан гүйцэтгэх, үр дүнг илэрхийлэх, өөрийн үйл ажиллагааг үнэлэх

Ургамал, амьтан, хүрээлэн буй орчныг хайрлах хүсэл эрмэлзэлтэй, байгалиа хамгаалахыг хичээж, өөртөө шүүмжлэлтэй ханддаг болох

Зорилго

Сурагч нь байгалийн юмс, үзэгдлийг шинжлэн судалж, танин мэдэх хүсэл сонирхолтой болсноор байгалиа хайрлан хамгаалдаг болно.

Зорилт

Амьдрал, гараг, дэлхий, байгалийн юмс, үзэгдлийн мөн чанарыг ялган таних, тэдгээрийн хувирлын шалтгааныг тодорхойлох

Байгалийн юмс, үзэгдлийг таамаглах, төлөвлөх, төлөвлөсний дагуу аюулгүй ажиллагааны дүрэм баримтлан гүйцэтгэх, үр дүнг илэрхийлэх, өөрийн үйл ажиллагааг үнэлэх

Ургамал, амьтан, хүрээлэн буй орчныг хайрлах хүсэл эрмэлзэлтэй, байгалиа хамгаалахыг хичээж, өөртөө шүүмжлэлтэй ханддаг болох

image-1

ЧАДВАРУУД
Copied
ЧАДВАРУУД

Асуудал, таамаглал дэвшүүлэх

4 дүгээр анги

 • Юу?, Хэзээ?, Хэрхэн?, Яаж өөрчлөгдсөн бэ? зэрэг асуулт асуух
 • Асуулт асуухдаа бүлгийн хүрээнд эзэмших зарим үг хэллэг, нэр томьёог ашиглах
 • Өөрийн туршлагад үндэслэн таамаглал дэвшүүлэх

5 дугаар анги

 • Яагаад ингэж өөрчлөгдсөн бэ?, Ингэвэл яах вэ? зэрэг асуулт асуух
 • Асуулт асуухдаа зарим мэдээлэл, баримт нотолгоог жишээ болгон ашиглах
 • Өдөр тутмын амьдралд тохиолдох үзэгдэлд баримжаалан таамаглал дэвшүүлэх

Асуудал, таамаглал дэвшүүлэх

4 дүгээр анги

 • Юу?, Хэзээ?, Хэрхэн?, Яаж өөрчлөгдсөн бэ? зэрэг асуулт асуух
 • Асуулт асуухдаа бүлгийн хүрээнд эзэмших зарим үг хэллэг, нэр томьёог ашиглах
 • Өөрийн туршлагад үндэслэн таамаглал дэвшүүлэх

5 дугаар анги

 • Яагаад ингэж өөрчлөгдсөн бэ?, Ингэвэл яах вэ? зэрэг асуулт асуух
 • Асуулт асуухдаа зарим мэдээлэл, баримт нотолгоог жишээ болгон ашиглах
 • Өдөр тутмын амьдралд тохиолдох үзэгдэлд баримжаалан таамаглал дэвшүүлэх
image-1

Copied

Сорил, туршилт, шинжлэн судлах ажлыг төлөвлөх

4 дүгээр анги

 • Юуг?, хэрхэн?, яаж ажиглах, турших талаар харилцан ярилцах, багийн шийдвэр гаргах
 • Ажиглалт, туршилтын алхмуудыг багшийн болон бусдын дэмжлэгтэйгээр төлөвлөх
 • Ажиглалт, туршилтад хэрэглэх багаж хэрэгслийг орлуулан хэрэглэх материалыг хамтран бэлтгэх
 • Багаж, хэрэгслийг хэрхэн зөв хэрэглэх талаар зааврыг уншиж, ойлгосноо бусдад тайлбарлах
 • Ажиглалт, туршилтын явц, үр дүнг тэмдэглэх хүснэгт, ажлын хуудас зэргийг багшийн тусламжтай боловсруулах

5 дугаар анги

 • Юуг?, хэрхэн?, яаж ажиглах, турших талаар эргэцүүлэн бодох, бие даан шийдвэр гаргах, хэлэлцэх
 • Ажиглалт, туршилтын алхмуудыг бие даан төлөвлөх - Ажиглалт, туршилтын багаж хэрэгслээс зөв сонголт хийх
 • Багаж, хэрэгслийг зааврын дагуу аюулгүй, хэрхэн зөв хэрэглэхээ төлөвлөх
 • Ажиглалт, туршилтын явц, үр дүнг тэмдэглэх хүснэгт, ажлын хуудас болон шаардлагатай бусад материалыг хамтран боловсруулах

Сорил, туршилт, шинжлэн судлах ажлыг төлөвлөх

4 дүгээр анги

 • Юуг?, хэрхэн?, яаж ажиглах, турших талаар харилцан ярилцах, багийн шийдвэр гаргах
 • Ажиглалт, туршилтын алхмуудыг багшийн болон бусдын дэмжлэгтэйгээр төлөвлөх
 • Ажиглалт, туршилтад хэрэглэх багаж хэрэгслийг орлуулан хэрэглэх материалыг хамтран бэлтгэх
 • Багаж, хэрэгслийг хэрхэн зөв хэрэглэх талаар зааврыг уншиж, ойлгосноо бусдад тайлбарлах
 • Ажиглалт, туршилтын явц, үр дүнг тэмдэглэх хүснэгт, ажлын хуудас зэргийг багшийн тусламжтай боловсруулах

5 дугаар анги

 • Юуг?, хэрхэн?, яаж ажиглах, турших талаар эргэцүүлэн бодох, бие даан шийдвэр гаргах, хэлэлцэх
 • Ажиглалт, туршилтын алхмуудыг бие даан төлөвлөх – Ажиглалт, туршилтын багаж хэрэгслээс зөв сонголт хийх
 • Багаж, хэрэгслийг зааврын дагуу аюулгүй, хэрхэн зөв хэрэглэхээ төлөвлөх
 • Ажиглалт, туршилтын явц, үр дүнг тэмдэглэх хүснэгт, ажлын хуудас болон шаардлагатай бусад материалыг хамтран боловсруулах
image-1

Copied

Баримт нотолгоо гаргах, илэрхийлэх

4 дүгээр анги

 1. Ажиглалт, туршилтыг төлөвлөгөөний дагуу гүйцэтгэх
 2. Багаж хэрэгслийг зааврын дагуу зөв хэрэглэх
 3. Үр дүнг тэмдэглэх, хэмжих үйлийг зааврын дагуу хамтран гүйцэтгэх
 4. Аюулгүй ажиллагааны дүрмийг баримтлах

5 дугаар анги

 1. Ажиглалт, туршилтын явцад үр дүнг тэмдэглэх, хэмжих, нягтлах үйлийг тогтмол гүйцэтгэх
 2. Багаж хэрэгслийг зөвлөмж, удирдамж, техникийн дагуу хэрэглэх явцдаа гаргасан алдаагаа олж харах, засах
 3. Үр дүнг тэмдэглэх, хэмжих, нягтлах үйлийн зааврыг бие даан гүйцэтгэх
 4. Аюулгүй ажиллах дүрмийг баримталж, бусдадаа сануулах, зөвлөх

 

Баримт нотолгоо гаргах, илэрхийлэх

4 дүгээр анги

 1. Ажиглалт, туршилтыг төлөвлөгөөний дагуу гүйцэтгэх
 2. Багаж хэрэгслийг зааврын дагуу зөв хэрэглэх
 3. Үр дүнг тэмдэглэх, хэмжих үйлийг зааврын дагуу хамтран гүйцэтгэх
 4. Аюулгүй ажиллагааны дүрмийг баримтлах

5 дугаар анги

 1. Ажиглалт, туршилтын явцад үр дүнг тэмдэглэх, хэмжих, нягтлах үйлийг тогтмол гүйцэтгэх
 2. Багаж хэрэгслийг зөвлөмж, удирдамж, техникийн дагуу хэрэглэх явцдаа гаргасан алдаагаа олж харах, засах
 3. Үр дүнг тэмдэглэх, хэмжих, нягтлах үйлийн зааврыг бие даан гүйцэтгэх
 4. Аюулгүй ажиллах дүрмийг баримталж, бусдадаа сануулах, зөвлөх

 

image-1

Copied

Баримт нотолгоо ба үр дүнг нягтлах, тайлбарлах

4 дүгээр анги

 • Цуглуулсан мэдээлэл, баримт нотолгоог нэгтгэх, хангалттай эсэхийг хэлэлцэх
 • Ажиглалт, туршилтын явц, үр дүнг бичвэр, хүснэгт, диаграммаар илэрхийлэх
 • Ажиглалт, туршилтын үр дүнг тайлбарлах, юмс, үзэгдлийг тодорхойлох
 •  Өөрсдийн хийсэн ажил, түүний үр дүнгийн талаар хэлэлцэх
 • Ажиглалт, туршилт хийсэн аргаа сайжруулах талаар санал гаргах

5 дугаар анги

 • Цуглуулсан мэдээлэл, баримт нотолгоо нь хангалттай эсэхийг үнэлэх
 • Ажиглалт, туршилтын явц, үр дүнг илэрхийлэх тохиромжтой аргыг сонгон хэрэглэх
 • Ажиглалт туршилтын үр дүнд үндэслэн таамаглалаа батлах, эсвэл няцаах, юмс, үзэгдлийг тодорхойлохдоо байгалийн ухааны зарим үг хэллэг, нэр томьёо ашиглах
 • Өөрсдийн хийсэн ажил, түүний үр дүнг үнэлэх
 • Ажиглалт, туршилтын аргаа сайжруулах талаар санал гаргах, шалтгааныг тайлбарлах

Баримт нотолгоо ба үр дүнг нягтлах, тайлбарлах

4 дүгээр анги

 • Цуглуулсан мэдээлэл, баримт нотолгоог нэгтгэх, хангалттай эсэхийг хэлэлцэх
 • Ажиглалт, туршилтын явц, үр дүнг бичвэр, хүснэгт, диаграммаар илэрхийлэх
 • Ажиглалт, туршилтын үр дүнг тайлбарлах, юмс, үзэгдлийг тодорхойлох
 •  Өөрсдийн хийсэн ажил, түүний үр дүнгийн талаар хэлэлцэх
 • Ажиглалт, туршилт хийсэн аргаа сайжруулах талаар санал гаргах

5 дугаар анги

 • Цуглуулсан мэдээлэл, баримт нотолгоо нь хангалттай эсэхийг үнэлэх
 • Ажиглалт, туршилтын явц, үр дүнг илэрхийлэх тохиромжтой аргыг сонгон хэрэглэх
 • Ажиглалт туршилтын үр дүнд үндэслэн таамаглалаа батлах, эсвэл няцаах, юмс, үзэгдлийг тодорхойлохдоо байгалийн ухааны зарим үг хэллэг, нэр томьёо ашиглах
 • Өөрсдийн хийсэн ажил, түүний үр дүнг үнэлэх
 • Ажиглалт, туршилтын аргаа сайжруулах талаар санал гаргах, шалтгааныг тайлбарлах
image-1

УРЛАГ
Copied
УРЛАГ

Зорилго

Сурагч нь хүрээлэн буй орчин, урлагийн бүтээлийг танин мэдэх арга барилтай, гоо сайхны мэдрэмж, сэтгэгдлээ илэрхийлэх, хөгжүүлэх, соёлын өв, уламжлалаа хүндэтгэх хүсэл эрмэлзэлтэй иргэн болж төлөвшинө.

Зорилт

Урлагийн хэл, нэр томьёог танин мэдэх

Хүрээлэн буй орчин, урлагийн бүтээлийг тайлбарлах, илэрхийлэх

Урлагийн бүтээл, үндэсний өв уламжлалаа хүндэтгэх хүсэл эрмэлзэлтэй болох

Зорилго

Сурагч нь хүрээлэн буй орчин, урлагийн бүтээлийг танин мэдэх арга барилтай, гоо сайхны мэдрэмж, сэтгэгдлээ илэрхийлэх, хөгжүүлэх, соёлын өв, уламжлалаа хүндэтгэх хүсэл эрмэлзэлтэй иргэн болж төлөвшинө.

Зорилт

Урлагийн хэл, нэр томьёог танин мэдэх

Хүрээлэн буй орчин, урлагийн бүтээлийг тайлбарлах, илэрхийлэх

Урлагийн бүтээл, үндэсний өв уламжлалаа хүндэтгэх хүсэл эрмэлзэлтэй болох

image-1

ЧАДВАРУУД
Copied
ЧАДВАРУУД

Мэдрэх, хүлээж авах

1-3 дугаан анги

- Хүрээлэн буй орчин, урлагийн бүтээлийг сонирхох, ажиглах, сонсох, ойлгох

- Хүрээлэн буй орчин, амьдрал, хүмүүсээс бий болсон хувь хүний мэдрэмж санаагаа илэрхийлэх, бусадтай хуваалцах

4-5 дугаар анги 

- Хүрээлэн буй орчин, урлагийн бүтээлээс төрсөн сэтгэгдэл болон сэдлээ өөрийнхөөрөө сайжруулах, санал гаргах

- Хэрэгцээ, сонирхол, туршлагаас бий болсон мэдрэмж санааг илэрхийлэх, бусадтай хуваалцах

Мэдрэх, хүлээж авах

1-3 дугаан анги

– Хүрээлэн буй орчин, урлагийн бүтээлийг сонирхох, ажиглах, сонсох, ойлгох

– Хүрээлэн буй орчин, амьдрал, хүмүүсээс бий болсон хувь хүний мэдрэмж санаагаа илэрхийлэх, бусадтай хуваалцах

4-5 дугаар анги 

– Хүрээлэн буй орчин, урлагийн бүтээлээс төрсөн сэтгэгдэл болон сэдлээ өөрийнхөөрөө сайжруулах, санал гаргах

– Хэрэгцээ, сонирхол, туршлагаас бий болсон мэдрэмж санааг илэрхийлэх, бусадтай хуваалцах

image-1

Copied

Гүйцэтгэх ур чадвар

1-3 дугаар анги

 • Урлагийн бүтээлтэй танилцах, дууриан хийх
 • Урлагийн хэлийг ашиглан аливаа үйлийг гүйцэтгэх
 • Өөрсдийн санаа, бүтээлийг ярьж тайлбарлах

4-5 дугаар анги 

 • Янз бүрийн хүрээнд урлагийн хэлийг ашиглан, зааврын дагуу гүйцэтгэх
 • Бие даан болон багаараа санаагаа хэрэгжүүлж, хамтран хийж гүйцэтгэх
 • Даалгаврыг гүйцэтгэхдээ өөртөө итгэлтэй байх

 

Гүйцэтгэх ур чадвар

1-3 дугаар анги

 • Урлагийн бүтээлтэй танилцах, дууриан хийх
 • Урлагийн хэлийг ашиглан аливаа үйлийг гүйцэтгэх
 • Өөрсдийн санаа, бүтээлийг ярьж тайлбарлах

4-5 дугаар анги 

 • Янз бүрийн хүрээнд урлагийн хэлийг ашиглан, зааврын дагуу гүйцэтгэх
 • Бие даан болон багаараа санаагаа хэрэгжүүлж, хамтран хийж гүйцэтгэх
 • Даалгаврыг гүйцэтгэхдээ өөртөө итгэлтэй байх

 

image-1

Copied

Бүтээх чадвар 

1-3 дугаар анги

 • Өөрийн сэтгэгдэл, эргэн тойрон дахь байгаль, амьдралаас бий болсон хувь хүний мэдрэмж санааг илэрхийлэх хоёр ба гурван хэмжээст урлагийн бүтээл зохиох, хийх
 • Бүтээлийн онцлог шаардлагад нийцүүлэн материал, багаж хэрэгсэл сонгож ашиглах
 • Хувь хүний ойлголтыг илэрхийлэхдээ зохиомжийн хэрэгслүүдийг /өнгө, цэг, толбо, зураас, дүрс /ашиглах
 • Сэдвийн хүрээнд урлагийн бүтээл зурах бүтээхдээ зохиомжийн зарчмыг /тэгш ба тэгш бус хэм, хэмнэл, давтамж/ ашиглан зохиомжийн талаарх ойлголтоо харуулах

4-5 дугаар анги 

 • Хэрэгцээ, сонирхол, туршлагаас бий болсон мэдрэмж санааг илэрхийлэх хоёр ба гурван хэмжээст урлагийн бүтээл зохиох, хийх
 • Зохиомжийн шаардлагад нийцүүлэн төрөл бүрийн материал, багаж хэрэгсэл, техник ашиглах
 • Зохиомжийн элементүүдийг /өнгө, цэг, толбо, зураас, дүрс, биет, харьцаа, хөдөлгөөн гэх мэт/ ашиглан хувь хүний ойлголтоо илэрхийлэх

Бүтээх чадвар 

1-3 дугаар анги

 • Өөрийн сэтгэгдэл, эргэн тойрон дахь байгаль, амьдралаас бий болсон хувь хүний мэдрэмж санааг илэрхийлэх хоёр ба гурван хэмжээст урлагийн бүтээл зохиох, хийх
 • Бүтээлийн онцлог шаардлагад нийцүүлэн материал, багаж хэрэгсэл сонгож ашиглах
 • Хувь хүний ойлголтыг илэрхийлэхдээ зохиомжийн хэрэгслүүдийг /өнгө, цэг, толбо, зураас, дүрс /ашиглах
 • Сэдвийн хүрээнд урлагийн бүтээл зурах бүтээхдээ зохиомжийн зарчмыг /тэгш ба тэгш бус хэм, хэмнэл, давтамж/ ашиглан зохиомжийн талаарх ойлголтоо харуулах

4-5 дугаар анги 

 • Хэрэгцээ, сонирхол, туршлагаас бий болсон мэдрэмж санааг илэрхийлэх хоёр ба гурван хэмжээст урлагийн бүтээл зохиох, хийх
 • Зохиомжийн шаардлагад нийцүүлэн төрөл бүрийн материал, багаж хэрэгсэл, техник ашиглах
 • Зохиомжийн элементүүдийг /өнгө, цэг, толбо, зураас, дүрс, биет, харьцаа, хөдөлгөөн гэх мэт/ ашиглан хувь хүний ойлголтоо илэрхийлэх
image-1

Copied

Бүтээлч, эрэл хайгуул хийх

1-3 дугаар ангиуд

 • Бүтээлч эрэлхийллийн аргаас суралцах, материал, хэрэглэгдэхүүнийг сонгох, турших
 • Бүтээлийн санаа, загвар дизайнаа олох, шинэ бүтээлээ илэрхийлэх турших
 • Өөрийн болон бусдын бүтээлтэй танилцах, шинэ санаа авч бүтээлдээ ашиглах, туршлагаа хуваалцах
 • Өөрийн болон бусдын бүтээлийг өөрчлөх арга замыг эрэлхийлж сайжруулах
 • Бусадтай санаа бодлоо хуваалцах, өөрийн бүтээлээр бахархах, бусдын бүтээлийг хүндэлж байгаагаа илэрхийлэх

4-5 дугаар ангиуд

 • Бүтээлчээр илэрхийлэх аргуудыг / хялбар/ сонгох
 •  Шинэ бүтээлийн /зохиомжийн/ болон хөгжмийн санаа гаргахын тулд хэрэгцээтэй мэдээллийг цуглуулах
 • Цуглуулсан мэдээллээ боловсруулах явцдаа арга барил, материалыг сонгож хэрэглэж сурах
 • Өөрт төрсөн мэдрэмж, сэтгэгдлээ бүтээлдээ тусгах, илэрхийлэх арга хэлбэрээ төлөвлөх
 • Бусдыг болон бусдын хийсэн бүтээлийг хүндэлж байгаагаа илэрхийлэх

Бүтээлч, эрэл хайгуул хийх

1-3 дугаар ангиуд

 • Бүтээлч эрэлхийллийн аргаас суралцах, материал, хэрэглэгдэхүүнийг сонгох, турших
 • Бүтээлийн санаа, загвар дизайнаа олох, шинэ бүтээлээ илэрхийлэх турших
 • Өөрийн болон бусдын бүтээлтэй танилцах, шинэ санаа авч бүтээлдээ ашиглах, туршлагаа хуваалцах
 • Өөрийн болон бусдын бүтээлийг өөрчлөх арга замыг эрэлхийлж сайжруулах
 • Бусадтай санаа бодлоо хуваалцах, өөрийн бүтээлээр бахархах, бусдын бүтээлийг хүндэлж байгаагаа илэрхийлэх

4-5 дугаар ангиуд

 • Бүтээлчээр илэрхийлэх аргуудыг / хялбар/ сонгох
 •  Шинэ бүтээлийн /зохиомжийн/ болон хөгжмийн санаа гаргахын тулд хэрэгцээтэй мэдээллийг цуглуулах
 • Цуглуулсан мэдээллээ боловсруулах явцдаа арга барил, материалыг сонгож хэрэглэж сурах
 • Өөрт төрсөн мэдрэмж, сэтгэгдлээ бүтээлдээ тусгах, илэрхийлэх арга хэлбэрээ төлөвлөх
 • Бусдыг болон бусдын хийсэн бүтээлийг хүндэлж байгаагаа илэрхийлэх
image-1

Үндэсний цөм хөтөлбөрийн хамт олон улсын стандартад суурилсан Кембрижийн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлдэг.

Сургалтын хөтөлбөр

Сургалтын хөтөлбөр нь суралцагчдадаа хичээл бүрт тогтмол ахиц гаргах, бие даан суралцах чадвар, багаар үр дүнтэй хамтран ажиллах, туршилт хийх түүнийгээ амьдралд хэрэгжүүлэх боломжийг олгодгоороо давуу талтай юм.

Хөтөлбөрийн онцлог нь сурагч төвтэй заах арга барилыг чухалчилдаг ба энэ нь сурагч багшийн тусламжтайгаар бие даан хөгжих, өөрийгөө болон бусдыг үнэлэх зэрэг чадварыг эзэмшиж насан туршийн суралцагч болж хөгждөг.

Хэрэгжиж буй хөтөлбөр