ЭРХЭМ ЗОРИЛГО

Хүсэл мөрөөдөлдөө хүрэх дайчин, чадварлаг, төлөвшсөн МОНГОЛ иргэнийг бэлтгэнэ

АЛСЫН ХАРАА

Монгол билиг оюунт дэлхийн иргэн

КЭМБРИЖИЙН ОЛОН УЛСЫН БОЛОВСРОЛЫН ХӨТӨЛБӨР

Кэмбрижийн олон улсын боловсролын хөтөлбөр нь үндсэн дөрвөн үе шаттай.

  • Кэмбрижийн бага боловсрол /5-11 нас/
  • Кэмбрижийн дунд боловсрол 1 /11-14 нас/
  • Кэмбрижийн дунд боловсрол 2 /14-16 нас/
  • Кэмбрижийн бүрэн дунд боловсрол /16-19 нас/

Cambridge Primary

5-11 нас

Англи хэл, Математик, Шинжлэх ухаан, Дэлхий нийтийн чиг хандлага, Биеийн тамир, Дуу хөгжим

Lower Secondary

11-14 нас

Англи хэл, Математик, Шинжлэх ухаан, Дэлхий нийтийн чиг хандлага, Мэдээлэл харилцааны технологи.

Upper Secondary

14-16 нас

Математик, Хэл шинжлэл, Шинжлэх ухаан, Бүтээлч сэтгэлгээ, Нийгмийн ухаан гэх зэрэг 5 чиглэлийн 70 гаруй хичээл

Cambridge Advanced

16-19 нас

Математик, Хэл шинжлэл, Шинжлэх ухаан, Бүтээлч сэтгэлгээ, Нийгмийн ухаан гэх зэрэг 5 чиглэлийн 55 гаруй хичээл

 

Цаг үеийн мэдээ