Кембрижийн олон улсын шалгалтын төв

Кембриж нь дэлхийн 160 гаруй оронд хэрэгжиж буй 200 жилийн түүхтэй сургалтын хөтөлбөр бөгөөд дэлхийн жишигт нийцсэн, олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн тэргүүн эгнээнд бичигддэг боловсролын хөтөлбөр юм.

www.cambridgeinternational.org

CIALFO Платформ

CIALFO нь ахлах ангийн сурагчидад мэргэжил их дээд сургуулиа сонгох цаашлаад ирээдүйгээ төлөвлөхөд тусламж зөвлөгөө өгдөг байгууллага юм. Тус платформыг олон улсын нийт 250,000 гаруй сурагч болон тэдний асран хамгаалагчид сонгон үйлчлүүлж байна.

www.cialfo.co

Зохион Бүтээгчдийн Академи

Ирээдүйн чадварлаг инженер, зохион бүтээгчдийг бэлтгэх, нээх илрүүлэх сургалт.

www.facebook.com/Зохион-Бүтээгчдийн-Академи

Child & Family Mongolia

Сургуулийн Сэтгэл зүйн үйлчилгээг 2021 оны 9-р сарын 27-оос Хүүхдийн сэтгэл хөдлөл, суралцахуй Зан үйлийн бэрхшээлээс сэргийлэх, түүнийг даван туулахад нь туслах, эцэг эхчүүд багш сургалтын байгууллагуудад хүүхэд хөгжүүлэх, хүмүүжүүлэх илүү сайн арга замыг олж мэдэхэд нь дэмжлэг үзүүлдэг мэргэжлийн сэтгэл зүйн байгууллага Child and Family төвтэй хамтран ажиллаж байна.

www.childfamily.mn