Суурь боловсрол

By Published On: 2021-09-21

“Монгол Билиг Оюун” олон улсын хөтөлбөртэй сургуулийн дунд боловсролын хөтөлбөрт үндсэний ЦӨМ хөтөлбөр болон Кембрижийн олон улсын дунд боловсролын хөтөлбөр болох 6-8-р ангийн Cambridge Lower Secondary (Checkpoint exam), 9-10-р ангийн Cambridge Upper Secondary (IGCSE exam) хөтөлбөрүүд багтана.

Цөм хөтөлбөрийн хичээлүүд: Монгол хэл, Математик, Монголын түүх, Нийгэм судлал, Газар зүй, Эрүүл мэнд, Биеийн тамир, Технологи, Зураг төсөл

Checkpoint: Англи хэл (хоёрдогч хэлээр), Математик, Нэгдмэл байгалийн ухаан (Хими, Физик, Биологи), Мэдээллийн технологи (ICT starter), Хятад хэл

IGCSE: Англи хэл (хоёрдогч хэлээр), Математик, Дэлхий нийтийн чиг хандлага, сонголтоор – Хими, Физик, Биологи, Арт, Мэдээлэл технологи (ICT), Бизнес судлал

Your Content Goes Here

Your Content Goes Here

Your Content Goes Here

Your Content Goes Here

Your Content Goes Here

Нийтлэлийг хуваалцах