МАНАЙ ХАМТ ОЛОН

Байгалийн ухааны заах аргын нэгдэл
Байгалийн ухааны заах аргын нэгдэл
Багшийн тоо: 20
Зэрэг: Заах аргач 5, Тэргүүлэх 5
Ажилласан жил: 1-23
Гадаад хэлний заах аргын нэгдэл
Гадаад хэлний заах аргын нэгдэл
Багшийн тоо: 16
Зэрэг: Заах аргач 1, Тэргүүлэх 3
Ажилласан жил: 1-20
Нийгмийн ухааны заах аргын нэгдэл
Нийгмийн ухааны заах аргын нэгдэл
Багшийн тоо: 11
Зэрэг: Заах аргач 3, тэргүүлэх 5
Ажилласан жил: 1-29
Бага ангийн заах аргын нэгдэл
Бага ангийн заах аргын нэгдэл
Багшийн тоо: 20
Зэрэг: Заах аргач 3, Тэргүүлэх 13
Ажилласан жил: 3-43
Гоо зүйн заах аргын нэгдэл
Гоо зүйн заах аргын нэгдэл
Багшийн тоо: 11
Зэрэг: Заах аргач 4
Ажилласан жил: 3-9