“Монгол дархлаа” – төслийн хүрээнд “Өглөөний дасгалаа хийцгээе”

Үндэсний өв соёл болох бий биелгээгээр цэцэрлэгийн ахлах, бэлтгэл бүлгийн хүүхдүүдийн хөдөлгөөнийг дэмжиж байна.

Хүүхдүүд биелсээр

Хүүхдүүд хамтдаа суралцсаар