“МОНГОЛ БИЛИГ ОЮУН” ЦОГЦОЛБОРЫН ЦЭЦЭРЛЭГИЙН2023-2024 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛИЙН “НЭМЭЛТ ЭЛСЭЛТ”-ийн  БҮРТГЭЛ ЭХЭЛЛЭЭ.