“Төлийн дуу” аяллын хөтөлбөр амжилттай зохион байгуулагдлаа

2021-2022  оны хичээлийн жилийн “Орчны соёл” аяны хүрээнд ахлах, бэлтгэл бүлгийн хүүхдүүдээ монгол ахуй, соёл, зан заншил, таван хошуу малтай танилцуулах, сургалтын явцад шинээр олж авсан ойлголт, мэдлэгийг нь бататгах зорилгоор “Хөх морьт” байгууллагатай хамтран “Төлийн дуу” бяцхан аяллын үйл ажиллагааг 2022 оны 05 сарын  03-ны өдөр амжилттай зохион байгууллаа. Тус үйл ажиллагааны үеэр сурагч