Сургалтын төлбөр

Салбар-1 “Кинг Тауэр”

Салбар-2 “Гранда вилла”