Бүрдүүлэх материал

Монгол билиг оюун цэцэрлэгт элсэхийн тулд “Элсэгчийн өргөдөл” бөглөсөн байх
шаардлагатай. Элсэгчийн өргөдөлд дараах материалуудыг хавсаргана.

Үүнд:
• Хүүхдийн төрсний гэрчилгээний хуулбар
• Эцэг эх/асран хамгаалагчийн иргэний үнэмлэхний хуулбар
• 3х4 харьцаатай 2 хувь өнгөт цээж зураг
• Эрүүл мэндийн шинжилгээний бичиг (шээс, цагаан хорхой)

“Монгол билиг оюун” цогцолборын захиргаа