Сургалтын орчин

Хотын ногоон бүсэд байрладаг, цэвэр агаартай.
Олон улсын жишигт нийцсэн эрүүл аюулгүй орчинтой.
Иж бүрэн тохижилттой анги танхимуудтай.
1 хүүхдэд ногдох талбайн хэмжээ стандартад нийцсэн.
24 цагийн камерын хяналтын системтэй.

Анги, танхимууд

Гал тогоо, ариун цэврийн өрөөнүүд

Гадаад орчин, тоглоомын талбай