Бүртгэлийн үргэлжлэх хугацаа: 2023.02.14-2023.03.03
Бүртгүүлэх холбоос: https://mbo.edu.mn/school/2023-2024-admission/
Тавигдах шаардлага: 2017.01.01-2017.12.31-ний хооронд төрсөн хүүхдийг бүртгэнэ.
Таны хүүхдийг тав, тухтай сургалтын орчин, найрсаг, чадварлаг багш нар хүлээж байна